Webinar "Franjina ekonomija i zajednička dobra"

NAPOMENA - cijeli webinar dostupan je na linku OVDJE


Prvi webinar Franjine ekonomije, potaknut prvim uvodnim predavanjem međunarodne škole Franjine ekonomije pod nazivom “EoF School”  održao se 22. travnja 2021.  na Zoom platformi.


Za koga?

Za sve zainteresirane, prije svega mlade poduzetnike, ekonomiste i kreatore promjena  od 18 do 35 godina, ali i sve ljude koji kritički promišljaju o današnjem ekonomskom i društvenom sustavu.


Tko i što?

Na prvom webinaru gostovao je prof. dr.sc. Domagoj Sajter, profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i dugogodišnji član Ekonomije zajedništva, podupiratelj Franjine ekonomije te autor mnogih tekstova za Glas Koncila, koji je povodom glavnog međunarodnog događaja Economy of Francesco već sudjelovao na okruglom stolu te je svim mladima u pokretu poručio prekrasnu poruku koju možete vidjeti na youtube stranici FE.

Prof. Sajter inerpretiratirao je prvu lekciju međunarodne škole EoF School na kojoj su predavači bili profesori L. Bruni, P. Santori, V. Rotondi, koji su se dotakli promišljanja o ekonomiji i vezi sa zajedničkim dobrima.


Promišljanja u vezi ekonomije i zajedničkih dobara


  • Što bi se dogodilo kad bi se predavanja iz ekonomije na sveučilištima usmjerila svoju pažnju na zajedničke teme, a ne na privatna dobra?
  • Što ako tvorci ekonomije postanu glavni predmet proučavanja, a sadašnji ekonomisti iznimka za ekonomsku znanost?
  • Što ako društveno odgovorno poslovanje, umjesto da se smatra “hibridnim” oblikom poslovanja, postane uobičajeni pristup, a etičke i zelene financije zavladaju financijskim sektorom?
  • Je li moguće odmaknuti se od prvenstva potrošača prema prvenstvu etičkih potrošača, koji svakodnevnim odabirom izražavaju svoje sklonosti inkluzivnom, održivom i radnicima prihvatljivom gospodarskom sustavu?

 

NAPOMENA - cijeli webinar dostupan je na linku OVDJE