Blog

A letter from Sr Alessandra Smerilli

Economy of Francesco – International Summer School Split, 26 August – 2 September 2023: A letter from Sr Alessandra Smerilli F.M.A., Secretary of the Dicastery for Promoting Integral Human Development

Održana Međunarodna ljetna škola Franjine ekonomije u Splitu

U organizaciji hrvatskog središta za Franjinu ekonomiju „HUB Croatia“, u razdoblju od 26. kolovoza do 3. rujna 2023. g. u Splitu, održana je prva međunarodna ljetna škola Franjine ekonomije temu „O ekološkoj i društvenoj krizi – nova ekonomija“.

Obnova ili tragedija zajedničkog dobra

Zamislite, kao misaoni eksperiment, da živite u malom selu i prehrambeno ovisite o lokalnom ribnjaku. Najbolji način da postignete maksimum zaliha hrane svakog seljanina je da svaki ribar uhvati samo jednu ribu svakog dana. Ovaj ribnjak je samo jedan prim

Split Summer School "On environmental and social crisis: new economy"

The Economy of Francesco International Summer School Split “On environmental and social crisis: new economy” will provide an opportunity for participants to learn about the newest progression concerning the interconnectedness between economy, ecology, and

Blogeri

Nikola Dominis
Nikola Dominis
Krešo Bello OFS